Werkplek mutaties

Werkplekmutaties = het om– en aanbouwen c.q. verhuizen van de geheel of gedeeltelijk werkplek intern of extern om tot een ergo– en economische indeling te komen.

Werkplekmutaties met het huidige systeemmeubilair is vakwerk. Het is niet meer als vroeger even een bureau oppakken en de afdeling is verandert. Doet U dit wel dan zien wij daar naderhand de gevolgen van als afgebroken poten, verbogen besturingsstangen (gevolg scheef bureau), dol gedraaide bouten, los liggende werkbladen en nog veel meer ellende. En dat wilt U niet.
Wij maken met U een inventarisatie van mogelijke variaties met uw huidige meubilaire en de in uw eventuele opslag staande of nieuwe elementen. Vervolgens voeren wij de mutatie (met zo min mogelijk hinder voor uw medewerkers) uit.
De werkplekmutaties kunnen op een voor U gunstig tijdstip plaats vinden zodat uw medewerkers weinig tot geen vertraging en hinder ondervinden.
Bij de werkplekmutaties wordt daar waar nodig interne bescherming geplaatst om ook beschadiging aan het pand te voorkomen.